GIMEX Slovakia spol. s.r.o.

Váš spolahlivý partner

Kontakt

GIMEX Slovakia s.r.o.

Horná Huta 48

Banská Štiavnica

969 01tel.: +421 45 6921444, 6921144 ústredňa
VoIP +421 45 2901201 ústredňa

FAX: +421 45 6911001


E-mail: gimex@gimex.sk

ICO: 31 567 070
DIC: 2020477976
IC DPH: SK 2020477976
Obchodny register Banska Bystrica vl. c. 550/S

 

 GPS: 48° 26' 23" N, 18° 55' 3" E